Bezoek de 2e editie van de EDUCbeurs

Salon EDUC Beurs

De EDUCbeurs is dé trekpleister voor professionals uit de wereld van opvoeding en onderwijs. Bezoekers worden er ondergedompeld in een exclusief programma vol actuele thema’s, bruisende debatten en netwerkmomenten, inspirerende sprekers, boeiende workshops en een waaier aan nieuwe tools en ideeën binnen de educatieve wereld.

Dit denken de exposanten over de EDUCbeurs

Charlotte Heymans

De Collection Espace Nord biedt geen schoolboeken in de strikte zin van het woord aan, maar haar publicaties hebben altijd al een pedagogische dimensie gehad. Eerst en vooral staat er achteraan in elk boek een kritisch apparaat. Daarnaast werken we met een redactiecomité bestaande uit specialisten van de Belgische Franstalige literatuur. Hun opdracht bestaat erin uitgaven voor te stellen die een onderzoeksaspect, een pedagogisch aspect en een mediatiek, evenementgerelateerd of actualiteitsgebonden aspect combineren.

Sinds bijna een jaar stellen we pedagogische dossiers op die in de eerste plaats bedoeld zijn voor leerkrachten, met een analyse van een titel of een aspect (stromingen, thema’s, personages) van de collectie zodat de leerlingen beter de Belgische literatuur ontdekken. In dit kader leek het ons interessant om een stand te huren op de EDUCbeurs, om pedagogische middelen te blijven ontwikkelen en de banden met de schoolwereld te onderhouden. Onze deelname was een echt succes. Zo konden wij onze zichtbaarheid vergroten door nieuwe lezers over ons bestaan te informeren en bestaande lezers aan ons te binden. Daarnaast hadden we de kans spelers op het terrein te ontmoeten en hen rechtstreeks te vragen naar hun praktijken, hun verwachtingen ten aanzien van een uitgeverij als de onze en hun verbeteringstips.

Aangezien de EDUCbeurs ook de ontmoetingsplaats bij uitstek is voor alle vakmensen uit de onderwijswereld, konden we ons een goed beeld vormen van wat er bestaat aan uitgeverijen, verenigingen, diensten, beslissingsbevoegde instanties … en rechtstreeks op hen afstappen om onszelf voor te stellen en ervaringen uit te wisselen. Zo zijn we erin geslaagd ons adresboekje snel aan te vullen en na te denken over samenwerkingsprojecten.

Dankzij de vele contacten die we hadden op onze stand en over de hele beurs zijn we na afloop teruggekeerd met een lange lijst ideeën voor concrete acties, zoals een partnerschap met de website Enseignement.be en het magazine Enjeux; de organisatie van uitgeversdagen in bibliotheken; de organisatie van promotielezingen in klassen en/of hogescholen (in de richting van “histoire de lʼédition littéraire en Belgique”, “histoire dʼEspace Nord’, “ressources dʼEspace Nord”); het maken van ludieke affiches voor in de klas; de contactname met pedagogische adviseurs en inspecteurs om hen ons publicatieprogramma uit te leggen, enz. We kunnen niet wachten om deze mooie ervaring opnieuw te beleven in oktober, en we hopen dat we een even goede locatie hebben als op de vorige edities, op de kruising van twee gangen.

Lees meer getuigenissen