Doordacht en spelenderwijs

Hoe de kwaliteit van het onderwijs en ondersteunende diensten versterken ? U etaleert nieuwigheden en trends, u laat hulpmiddelen en pedagogische tools uittesten. U inspireert door spelletjes, materialen, handboeken, methodes.

U ontmoet vakspecialisten met jarenlange expertise. Zij vertellen u alles over slimme onderwijsmethodes die echt werken. U biedt van uw kant verhelderende, nieuwe instrumenten aan, waardoor de bezoeker en zijn collega’s de leerprocessen efficiënter kan maken, in de context van de klas of die van zelfontplooiing.

Dit dorp zet in op pedagogie en didactiek. De exposanten informeren, adviseren en stellen de allernieuwste methodes en pedagogische tools voor.  Het ultieme doel ? De begeleiders ondersteunen, om hun lessen te optimaliseren en de klasgroepen te ondersteunen met geschikt materiaal.

De wereld van het didactisch materiaal is volop in beweging. Natuurlijk zijn er ook de digitale leermiddelen en het educatief speelgoed, die de ontwikkeling stimuleren op alle niveaus, van de crèche tot het secundair onderwijs.

 

U ontmoet opvoeders en leerkrachten uit het basis en secundair onderwijs

Op de EDUCbeurs ontmoeten alle professionals uit de onderwijswereld, de opvoeding en de kinderzorg elkaar. Zij zijn bij uitstek uw klanten en ze hebben een bijzondere interesse voor wat u te bieden hebt. Door dit levendige contact met het werkveld

kunt u peilen naar waardeoordelen en marktbehoeften.

U lokt een ruim publiek op uw stand

U tracht uw doelstelling voor uw deelname aan de EDUCbeurs goed te bepalen.

U zorgt voor een aantrekkelijke ruimte om de bezoekers te verwelkomen, die ook kansen biedt om rustig het materiaal te bekijken en het zelfs uit te testen in herkenbare situaties.

Indien u over uw eigen expositiemateriaal beschikt of indien u een gepersonaliseerde stand wilt creëren, suggereren wij te kiezen voor een voldoende “vrije oppervlakte”, zodat u uw verbeelding de vrije loop kan laten.

Als dit niet het geval is, kan u beter kiezen voor een half-ingericht pack. Dit is  compleet en goedkoper: de organisatoren zorgen voor oppervlakte,

scheidingswanden, dakstijlen en tapijt.

U zorgt voor aantrekkingspunten, exclusiviteit en animatie op uw stand  

In functie van de aard van uw aanbod, producten of diensten zorgt u voor de nodige dynamiek. Die zal de bezoekers aantrekken, betrekken bij uw aanbod en hen langdurig entertainen. Hun belangstelling zal mogelijk vertaald worden in een zakelijke deal.

 

U aarzelt nog om exposant te worden of u hebt nog vragen?