Zorgzaam voor de totale mens

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Hoe kan je de leef-, leer- of arbeidsomstandigheden binnen een organisatie verbeteren ? Hoe inspelen op de groeiende diversiteit en complexiteit ? Hoe leerlingen met een specifieke problematiek opvangen ? Hoe ook de lichamelijke ontwikkeling stimuleren ?

Professionals in de sector worden er dagelijks mee geconfronteerd. Het is een uitdaging om het onderwijs toegankelijk te maken voor iedereen.

Hoe een omgeving creëren die leerlingen met dyslexie, ADD of ADHD een plaats geeft ? U geeft een voorzet, om het zorgbeleid te optimaliseren en meer af te stemmen op behoeften van individuele leerlingen.

Met uw deskundigheid leert u de bezoeker inspelen op individuele capaciteiten, wensen en specifieke behoeften van leerlingen, zodat ze zich ongeremd en op een positieve manier kunnen ontwikkelen, niet alleen in een schoolse leeromgeving, maar ook thuis. U zet respect voor het milieu en gezondheid hoog op de agenda. U gelooft in samenwerking en preventie.

Dit dorp zet in op welzijn en gezondheid. Verschillende gesprekspartners staan voor u klaar om suggesties en tips uit te wisselen over gezondheidspreventie, eigenwaarde, specifieke behoeften, welzijn en opleidingen rond gezondheidszorg en milieu.

Vergeten we de lichamelijke opvoeding en de sport niet. Hoe kan een school of organisatie maximaal en efficiënt investeren in de kansen die het op dit vlak aan de jongeren biedt, zodat hun motorische competenties worden ontwikkeld ? U kunt bv. voor sportuitrusting zorgen en gymzalen installeren. Dan mag u zeker niet in dit thematisch dorp ontbreken.

U ontmoet opvoeders en leerkrachten uit het basis en secundair onderwijs

Op de EDUCbeurs ontmoeten alle professionals uit de onderwijswereld, de opvoeding en de kinderzorg elkaar. Zij zijn bij uitstek uw klanten en ze hebben een bijzondere interesse voor wat u te bieden hebt. Door dit levendige contact met het werkveld

kunt u peilen naar waardeoordelen en marktbehoeften.

U lokt een ruim publiek op uw stand

U tracht uw doelstelling voor uw deelname aan de EDUCbeurs goed te bepalen.

U zorgt voor een aantrekkelijke ruimte om de bezoekers te verwelkomen, die ook kansen biedt om rustig het materiaal te bekijken en het zelfs uit te testen in herkenbare situaties.

Indien u over uw eigen expositiemateriaal beschikt of indien u een gepersonaliseerde stand wilt creëren, suggereren wij te kiezen voor een voldoende “vrije oppervlakte”, zodat u uw verbeelding de vrije loop kan laten.

Als dit niet het geval is, kan u beter kiezen voor een half-ingericht pack. Dit is  compleet en goedkoper: de organisatoren zorgen voor oppervlakte,

scheidingswanden, dakstijlen en tapijt.

U zorgt voor aantrekkingspunten, exclusiviteit en animatie op uw stand  

In functie van de aard van uw aanbod, producten of diensten zorgt u voor de nodige dynamiek. Die zal de bezoekers aantrekken, betrekken bij uw aanbod en hen langdurig entertainen. Hun belangstelling zal mogelijk vertaald worden in een zakelijke deal.

 

U aarzelt nog om exposant te worden of u hebt nog vragen?