Bijleren en informeren

De EDUCbeurs is een bron van kennis, expertise en inspiratie. U zorgt ervoor dat de bezoeker op een originele wijze een genuanceerd beeld krijgt van de kansen, mogelijkheden en uitdagingen in het onderwijsveld van vandaag en morgen. Dat geeft een stevige boost aan de positieve energie en de intrinsieke motivatie om zich te informeren en bij te leren over de onderwijswereld.

Leraren, directeurs, logopedisten, CLB-medewerkers, inspecteurs, pedagogisch adviseurs, bibliothecarissen, leden van het schoolbestuur, ouders…  Ze ontmoeten elkaar op de EDUCbeurs, dé pedagogische inspiratiebron voor alle professionals uit de wereld van opvoeding en onderwijs. Meer dan 20.000 bezoekers netwerken in onze hoofdstad.

Dit is een ideale gelegenheid om uw opleidingen voor te stellen of om uw informatie en activiteiten in de belangstelling te zetten. Zo krijgen bezoekers een brede en volledige kijk op het werkveld van onderwijs, training en opvoeding, de verschillende onderwijstakken, enz. Op die manier leren zij het rijke aanbod van scholing, bijscholing en specialisatie kennen.

Als directie, inrichtende macht van instellingen, als voorzitter van stichtingen of verenigingen die zich toespitsen op de meest diverse disciplines, concepten en methodieken, klassiek of alternatief, wil u graag in de belangstelling treden.

Met zijn 320 exposanten en 120 conferenties biedt de EDUCbeurs de kans aan onderwijsprofessionals met het aanbod kennis te maken, ervaringen uit te wisselen, te ontdekken en te inspireren. De beurs creëert een platform voor gepassioneerde deskundigen die op zoek zijn naar informatie en expertise, d.m.v. een gevarieerd aanbod van boeiende workshops.

Innoveren, motiveren en herbronnen. Dat zijn de sleutelbegrippen. De EDUCbeurs speelt in op de noden en de thema’s die leven op scholen. U participeert aan een hoogstaand programma waarin de link met de praktijk nooit ontbreekt en interactieve lezingen vele vragen beantwoorden.

Goed dat de exposanten dit weten: heel wat scholen gebruiken de EDUCbeurs als kans om een geslaagde pedagogische studiedag uit te bouwen, die de teamgeest bevordert. Op de beurs doen zij collectief een aantal ontdekkingen, gebruiken ze samen een gezellige lunch en ze discussiëren met elkaar en vele anderen over die vele thema’s die hun aanbelangen.

U ontmoet opvoeders en leerkrachten uit het basis en secundair onderwijs

Op de EDUCbeurs ontmoeten alle professionals uit de onderwijswereld, de opvoeding en de kinderzorg elkaar. Zij zijn bij uitstek uw klanten en ze hebben een bijzondere interesse voor wat u te bieden hebt. Door dit levendige contact met het werkveld

kunt u peilen naar waardeoordelen en marktbehoeften.

U lokt een ruim publiek op uw stand

U tracht uw doelstelling voor uw deelname aan de EDUCbeurs goed te bepalen.

U zorgt voor een aantrekkelijke ruimte om de bezoekers te verwelkomen, die ook kansen biedt om rustig het materiaal te bekijken en het zelfs uit te testen in herkenbare situaties.

Indien u over uw eigen expositiemateriaal beschikt of indien u een gepersonaliseerde stand wilt creëren, suggereren wij te kiezen voor een voldoende “vrije oppervlakte”, zodat u uw verbeelding de vrije loop kan laten.

Als dit niet het geval is, kan u beter kiezen voor een half-ingericht pack. Dit is  compleet en goedkoper: de organisatoren zorgen voor oppervlakte,

scheidingswanden, dakstijlen en tapijt.

U zorgt voor aantrekkingspunten, exclusiviteit en animatie op uw stand  

In functie van de aard van uw aanbod, producten of diensten zorgt u voor de nodige dynamiek. Die zal de bezoekers aantrekken, betrekken bij uw aanbod en hen langdurig entertainen. Hun belangstelling zal mogelijk vertaald worden in een zakelijke deal.

 

U aarzelt nog om exposant te worden of u hebt nog vragen?