Samen erop uit

Reizen om te leren en de cohesie in de groep te versterken. Een excursie zorgt voor nieuwe ervaringen en persoonlijke ontplooiing. Schooluitstappen worden georganiseerd rond een bepaald thema en vergroten de samenhorigheid. Hoe kan een bezoeker de juiste keuze maken ?

Wie de EDUCbeurs bezoekt, is misschien op zoek naar een leuke toeristische of recreatieve bestemming, die past in de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Wat heeft u aan te bieden ?

Een bezoek aan een museum, tentoonstelling, theatervoorstelling of leerboerderij, bosklassen, sneeuwklassen, zeeklassen ? Een school zoekt een vervoersmaatschappij, een verblijfplaats of hotel, een reisorganisator voor groepen.

U kunt misschien helpen en sturen. U hebt ervaring met excursies in binnen- en buitenland en u kent het ideale recept voor een leerrijke en ontspannende schoolreis, waarin edutainment centraal staat.

U ontmoet opvoeders en leerkrachten uit het basis en secundair onderwijs

Op de EDUCbeurs ontmoeten alle professionals uit de onderwijswereld, de opvoeding en de kinderzorg elkaar. Zij zijn bij uitstek uw klanten en ze hebben een bijzondere interesse voor wat u te bieden hebt. Door dit levendige contact met het werkveld

kunt u peilen naar waardeoordelen en marktbehoeften.

U lokt een ruim publiek op uw stand

U tracht uw doelstelling voor uw deelname aan de EDUCbeurs goed te bepalen.

U zorgt voor een aantrekkelijke ruimte om de bezoekers te verwelkomen, die ook kansen biedt om rustig het materiaal te bekijken en het zelfs uit te testen in herkenbare situaties.

Indien u over uw eigen expositiemateriaal beschikt of indien u een gepersonaliseerde stand wilt creëren, suggereren wij te kiezen voor een voldoende “vrije oppervlakte”, zodat u uw verbeelding de vrije loop kan laten.

Als dit niet het geval is, kan u beter kiezen voor een half-ingericht pack. Dit is  compleet en goedkoper: de organisatoren zorgen voor oppervlakte,

scheidingswanden, dakstijlen en tapijt.

U zorgt voor aantrekkingspunten, exclusiviteit en animatie op uw stand  

In functie van de aard van uw aanbod, producten of diensten zorgt u voor de nodige dynamiek. Die zal de bezoekers aantrekken, betrekken bij uw aanbod en hen langdurig entertainen. Hun belangstelling zal mogelijk vertaald worden in een zakelijke deal.

 

U aarzelt nog om exposant te worden of u hebt nog vragen?