Iedereen telt mee

Leerlingen met een beperking worden niet vergeten. Voor de ondersteuning bij de ontwikkeling van hun leerproces worden allerlei hulpmiddelen en diensten aangereikt, die hun integratie in het reguliere onderwijslandschap mogelijk maken.

Tal van diensten, bedrijven, organisaties ontwikkelen middelen die inspelen op specifieke noden. Het arsenaal van specifiek didactisch materieel is volop in beweging dankzij talloze innovaties. Bekend zijn alleszins:

Technische apparatuur die de leerling in staat stelt de lessen te volgen, zoals

  • brailleleesregels, leesloupes (voor een visuele handicap)
  • aangepaste tafels en stoelen (voor een fysieke handicap)

Middelen die zorgen voor omzettingen of aanpassingen van leerboeken of studiemateriaal (voor een visuele of andere handicap):

  • naar braille
  • naar grootletterdruk
  • vergrotende kopieën van het lesmateriaal

Doventolken (voor een auditieve handicap):

  • ondersteuning door een gebarentaaltolk
  • ondersteuning door een schrijftolk

Digitale hulpmiddelen die o.m. online-onderwijs faciliteren

U ontmoet opvoeders en leerkrachten uit het basis en secundair onderwijs

Op de EDUCbeurs ontmoeten alle professionals uit de onderwijswereld, de opvoeding en de kinderzorg elkaar. Zij zijn bij uitstek uw klanten en ze hebben een bijzondere interesse voor wat u te bieden hebt. Door dit levendige contact met het werkveld

kunt u peilen naar waardeoordelen en marktbehoeften.

U lokt een ruim publiek op uw stand

U tracht uw doelstelling voor uw deelname aan de EDUCbeurs goed te bepalen.

U zorgt voor een aantrekkelijke ruimte om de bezoekers te verwelkomen, die ook kansen biedt om rustig het materiaal te bekijken en het zelfs uit te testen in herkenbare situaties.

Indien u over uw eigen expositiemateriaal beschikt of indien u een gepersonaliseerde stand wilt creëren, suggereren wij te kiezen voor een voldoende “vrije oppervlakte”, zodat u uw verbeelding de vrije loop kan laten.

Als dit niet het geval is, kan u beter kiezen voor een half-ingericht pack. Dit is  compleet en goedkoper: de organisatoren zorgen voor oppervlakte,

scheidingswanden, dakstijlen en tapijt.

U zorgt voor aantrekkingspunten, exclusiviteit en animatie op uw stand  

In functie van de aard van uw aanbod, producten of diensten zorgt u voor de nodige dynamiek. Die zal de bezoekers aantrekken, betrekken bij uw aanbod en hen langdurig entertainen. Hun belangstelling zal mogelijk vertaald worden in een zakelijke deal.

 

U aarzelt nog om exposant te worden of u hebt nog vragen?