Delen
Laat kinderen met een verhaal en veel beweging zelf aanvoelen wat een computer allemaal kan en hoe hij dit doet. Met eenvoudig spelmateriaal laat je hen uitvoeren wat de computer doet (computationeel denken en doen) en lachen jullie heel hard als dat tot gekke situaties leidt.

Schema's

Vrijdag
10:30
Forum Zuid
100
45min

Over deze conferentie

Publieken
  • Leraars lager onderwijs
  • Leraars middelbaar onderwijs
  • Logopedisten (orthofonisten)
Types
  • Workshop (interactieve interventie met beperkt publiek - 50 pers.)
Niveaus
  • Lager onderwijs
  • Middelbaar onderwijs

Spreker