Delen
Is leerplichtverlaging echt de zaligmakende oplossing die politieke en andere organisaties ons doen geloven? Als dit zo is, waarom werd ze dan nog niet ingevoerd? Gaan allochtone kinderen echt minder naar school en helpt vroeger naar de klas gaan tegen leerachterstand en zwakke taalvaardigheid?

Schema's

Zaterdag
13:30
Workshop Leerstoornissen
50
30min

Over deze conferentie

Publieken
 • CLB-medewerkers
 • Buitenschoolse animatoren
 • Bibliothecarissen en boekhandelaars
 • Pedagogische adviseurs
 • Leidinggevende van schoolinstellingen
 • Schepenen
 • Opvoeders
 • Kleuterleidsters en -leiders
 • Leraars lager onderwijs
 • Logopedisten (orthofonisten)
 • Inrichtende machten
 • Peuter-en kleuter professionals
Types
 • Workshop (interactieve interventie met beperkt publiek - 50 pers.)
Niveaus
 • Kleuter- (onderwijs)
 • Peuter- (onderwijs)
 • Lager onderwijs

Spreker